Bob van Deutekom

(1992)

De combinatie van creativiteit en technische belangstelling bepaalt in belangrijke mate het speelveld van autodidactische fotograaf Bob van Deutekom (1992). Van Deutekom werd opgeleid aan het Friesland College, waar hij als 'artiest muziek' in 2014 afstudeerde. Als hij met zijn huidige band 'Dystopia' optreedt, kan zijn muziek indrukwekkende en onheilspellende vormen aannemen. Met zijn verstilde fotografie lijkt Van Deutekom het evenwicht te willen herstellen dan wel te bewaren. Als bandlid een teamspeler, is hij in de fotografie een solist. Behoort de muziekstijl van zijn band tot een van de meest rauwe die wij kennen ('black metal'), zo zijn de fotografische beelden die Van Deutekom ons voorhoudt juist verstild, poëtisch en uiterst fijngevoelig. Maar 'geheel gescheiden werelden' lijken het echter niet.

Van Deutekom benoemt in verband met zijn voorkeur voor zwart-wit fotografie 'het melancholische' - en zelfs ook 'het sombere'. Ook lijkt hij in zijn fotografie te zoeken naar een steeds verder gaande abstractie en worden de door hem gepresenteerde beelden ontdaan van hun context. Dit laatste versterkt in bijzondere mate het diepgaande, poëtische karakter van zijn fotografie. Dat raakt soms het indrukwekkende en onheilspellende karakter van zijn muziekstijl. Het opmerkelijke van zijn fotografisch werk is dat deze verstilde beelden zowel een 'geruststellende' als 'verontrustende' kwaliteit bezitten. En dat maakt ze bijzonder.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit kunstobject? Neem dan contact met ons op